PZW w Suwałkach

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U z 2018 r z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Zarząd  Główny  Polskiego  Związku  Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42
  2. Podmiotem przetwarzającym jest Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
  3. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie jest możliwy: zgpzw@zgpzw.pl, tel. 22 6249366,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przetwarzana  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego  
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, jednak nie dłużej niż 6 lat *
  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych.