Tabela składek i opłat wędkarskich na 2019

RODZAJ POŁOWU ZRZESZENI W PZW NIEZRZESZENI
CAŁOROCZNY: Składka * Opłata
Wszystkie jeziora - bez trolingu 300,00 460,00
Wszystkie jeziora - pełna 500,00 690,00
Wszystkie jeziora - bez trolingu ulga 50% 150,00  
Wszystkie jeziora - pełna - ulga 50% 250,00  
Jedno jezioro - bez trolingu 220,00 360,00
Jedno jezioro - pełna 400,00 550,00
Jedno jezioro - bez trolingu ulga 50% 110,00  
Jedno jezioro - pełna - ulga 50% 200,00  
Jedno jezioro - socjalna 100,00  
OKRESOWY:
1 - dniowa 25,00 30,00
3 - dniowa 60,00 75,00
7 - dniowa 120,00 170,00
14 - dniowa 180,00 240,00

*- Składka -składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW.

Do pobrania informator 2019 - wody i warunki wędkowania.

Zasady wędkowania:

 1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyjątkami :
  • wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Jeżeli ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 30 kwietnia. Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zachodzie słońca do jednej godziny przed wschodem słońca;
 2. Połów całoroczny obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 3. Składki i opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i składki oraz opłaty okresowe, upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk specjalnych, na których obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.
 4. Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ).
 5. Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem składki socjalnej, upoważniają do połowu z łodzi, spinningu.
 6. Do składek okresowych i składki socjalnej nie stosuje się ulg. Składka i opłata okresowa upoważnia do połowu metodą trollingową.
 7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu lub z lodu na jednym jeziorze lub rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom ( mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy.
 8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.
 9. Do składek całorocznych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następujące ulgi:
  • Członek Honorowy PZW oraz członek do lat 16-tu - 100%
  • odznaczony złotą z wieńcami, złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu - 50%.
 10. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i Rucianem-Nidzie.
 11. Składek i opłat okresowych 1- i 3- dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie poprzez stronę internetową www.pzw.suwalki.com.pl z zaznaczeniem okresu, którego dotyczy połów.
 12. Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:
  • wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkującego i terminu połowu (nie dotyczy płatności kartą kredytową) lub potwierdzenia przelewu w formie pliku pdf na urządzeniu elektronicznym,
  • druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa w formie papierowej lub elektronicznej,
  • karty wędkarskiej.
 13. Wykaz wód, na które obowiązują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk specjalnych, jezior: Wiartel-Przylasek, Lemięt, Łękuk i Kociołek).
 14. Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów – w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach sprzedaży.
 15. Na łowiska specjalne j. Wiartel-Przylasek, Lemięt, Łękuk i Kociołek obowiązują oddzielne opłaty i regulaminy.