PZW w SuwaÂłkach

Tabela składek i opłat wędkarskich na 2018

RODZAJ POŁOWU ZRZESZENI W PZW NIEZRZESZENI
CAŁOROCZNY: Składka * Opłata
Wszystkie jeziora - bez trolingu 240,00 400,00
Wszystkie jeziora - pełna 360,00 600,00
Wszystkie jeziora - bez trolingu ulga 50% 120,00  
Wszystkie jeziora - pełna - ulga 50% 180,00  
Wszystkie jeziora - bez trolingu ulga 75% 60,00  
Wszystkie jeziora - pełna - ulga 75% 90,00  
Jedno jezioro - bez trolingu 180,00 310,00
Jedno jezioro - pełna 270,00 465,00
Jedno jezioro - bez trolingu ulga 50% 90,00  
Jedno jezioro - pełna - ulga 50% 135,00  
Jedno jezioro - bez trolingu ulga 75% 45,00  
Jedno jezioro - pełna - ulga 75% 67,00  
Jedno jezioro - socjalna 60,00  
OKRESOWY:
1 - dniowa z trolingiem 24,00 27,00
1 - dniowa bez trolingu 16,00 18,00
3 - dniowa z trolingiem 57,00 66,00
3 - dniowa bez trolingu 38,00 44,00
7 - dniowa z trolingiem 105,00 150,00
7 - dniowa bez trolingu 70,00 100,00
14 - dniowa z trolingiem 165,00 225,00
14 - dniowa bez trolingu 110,00 150,00
30 - dniowa z trolingiem 225,00 300,00
30 - dniowa bez trolingu 150,00 200,00

*- Składka -składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW.

Zasady wędkownia:

 1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyjątkiem wędkowania z łodzi, które dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w porze nocnej, tj. w okresie od jednej godziny po zachodzie słońca, do jednej godziny przed wschodem słońca.
 2. Połów całoroczny obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
 3. Składki i opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i składki oraz opłaty okresowe, upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk specjalnych, na którym obowizują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.
 4. Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ).
 5. Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjtkiem składki socjalnej, upoważniają do połowu z łodzi, spinningu.
 6. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu na jednym jeziorze lub rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom (mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy.
 8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14 i 30-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.
 9. Do składek całorocznych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następujące ulgi:
  • Członek Honorowy PZW oraz członek do lat 16-tu - 100%
  • odznaczony złotą odznak PZW z wieńcami - 75%
  • odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW oraz członek PZW do lat 18-tu - 50 %.
 10. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i Rucianem-Nidzie.
  Składek i opłat okresowych 1- i 3- dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie poprzez stronę internetow www.pzw.suwalki.com.pl z zaznaczeniem okresu, którego dotyczy połów.
  Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:
  • wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkujcego i terminu połowu (nie dotyczy płatności kartą kredytową),
  • druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa,
  • karty wędkarskiej.
 11. Wykaz wód, na które obowizują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk specjalnych, jezior: Wiartel-Przylasek i Lemięt).
 12. Wędkujcych na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów – w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach sprzedaży.
 13. Na łowiska specjalne j. Wiartel-Przylasek i Lemięt obowizują oddzielne opłaty i regulamin.