PZW w Suwałkach

Tabela składek i opłat wędkarskich na 2023 i 2024 r.

ROK 2023

RODZAJ POŁOWU ZRZESZENI W PZW NIEZRZESZENI
CAŁOROCZNY: Składka * Opłata
Wszystkie jeziora - bez trolingu 380,00 620,00
Wszystkie jeziora - pełna 700,00 950,00
Wszystkie jeziora – bez trolingu odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW
oraz członek PZW do lat 20-tu
190,00  
Wszystkie jeziora – pełna - odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW
oraz członek PZW do lat 20-tu
360,00  
Jedno jezioro - bez trolingu 300,00  550,00
Jedno jezioro - pełna 580,00  800,00
Jedno jezioro – bez trolingu odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW
oraz członek PZW do lat 20-tu
150,00
Jedno jezioro – pełna - odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW
oraz członek PZW do lat 20-tu
290,00
Jedno jezioro - socjalna 140,00  
OKRESOWY:
1 - dniowa 40,00 50,00
3 - dniowa 90,00 115,00
7 - dniowa 160,00 220,00
14 - dniowa 230,00 300,00

*- Składka -składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW.


ROK 2024

RODZAJ POŁOWU ZRZESZENI W PZW NIEZRZESZENI
CAŁOROCZNY: Składka * Opłata
Wszystkie jeziora - bez trolingu 420,00 680,00
Wszystkie jeziora - pełna 780,00 1040,00
Wszystkie jeziora – bez trolingu odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW
oraz członek PZW do lat 20-tu
210,00  
Wszystkie jeziora – pełna - odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW
oraz członek PZW do lat 20-tu
400,00  
Jedno jezioro - bez trolingu 340,00  600,00
Jedno jezioro - pełna 640,00  880,00
Jedno jezioro – bez trolingu odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW
oraz członek PZW do lat 20-tu
170,00
Jedno jezioro – pełna - odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW
oraz członek PZW do lat 20-tu
320,00
Jedno jezioro - socjalna 150,00  
OKRESOWY:
1 - dniowa 45,00 55,00
3 - dniowa 100,00 130,00
7 - dniowa 170,00 240,00
14 - dniowa 250,00 340,00

*- Składka -składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW.


Do pobrania:

Uchwała nr 14/II/2023 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały nr 52/IX/2022 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 września 2022 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Uchwała nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

Zasady wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach w 2023 r.


INFORMATOR 2023 - WODY i WARUNKI WĘDKOWANIA W AKWENACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO PZW W SUWAŁKACH. WYKAZ JEZIOR GOSPODARSTWA RYBACKIEGO PZW W SUWAŁKACH UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA W 2023 r. Tabela składek i opłat za wędkowanie w roku 2023; REGULAMINY POŁOWÓW WĘDKARSKICH.


Informacja w sprawie postępowania z gatunkami inwazyjnymi

W przypadku złowienia niżej wymienionych gatunków, podobnie jak w przypadku wszystkich gatunków obcych, absolutnie nie można ich wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód, a złowione okazy najlepiej niezwłocznie uśmiercić.

 • babka bycza
 • babka łysa
 • babka rurkonosa
 • babka szczupła
 • bass słoneczny
 • czebaczek amurski
 • gambuzja kropkowana
 • gambuzja pospolita
 • moron biały
 • przydenka żebrowata
 • sumik czarny
 • sumik karłowaty
 • sumik koralowy
 • trawianka
 • Channa argus
 • krab wełnistoręki
 • rak luizjański
 • rak marmurkowy
 • rak pręgowaty
 • rak sygnałowy
 • Faxonius rusticus
 • Orconectes virilis

Zasady wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach:

 1. Na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach Wędkujących obowiązują następujące zasady wędkowania:
  1. wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Jeżeli ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 30 kwietnia. Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi i wodach krainy pstrąga w porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zachodzie słońca do jednej godziny przed wschodem słońca;
  2. obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa,
  3. wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą, albo:
   • w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
   • w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
   • przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm albo sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.
  4. Jako przynęty mogą być stosowane:
   • przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
   • przynęty sztuczne,
   • przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
   • przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
   • przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).
  5. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb ponadto nie wolno:
   • przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
   • sprzedawać złowionych ryb,
   • rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
   • łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
   • kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
   • wędkować z mostów,
   • patroszyć, obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
  6. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
  7. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.
  8. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.
  9. DOZWOLONE METODY POŁOWU:
   • Metoda gruntowo-spławikowa
    1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
    2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
     1. - łowiąc z brzegu - 10 m,
     2. - między łodziami lub brodząc - 25 m,
     3. - między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.
   • Metoda spinningowa
    1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
    2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
     1. - łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,
     2. - łowiąc z łodzi - 50 m.
   • Metoda trolingowa
    1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.
    2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.
   • Metoda muchowa
    1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą.
    2. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
    3. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących: z brzegu lub brodząc – 25 m, z łodzi – 50 m.
   • Metoda podlodowa
    1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
    2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
    3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
    4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.
    5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.
    6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.
  10. OCHRONA RYB
   • Wymiar ochronny/gospodarczy ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej. Obowiązują następujące wymiary gospodarcze ryb:
    1. - sandacz do 50 cm,
    2. - szczupak do 50 cm,
    3. - okoń do 18 cm,
    4. - pozostałe gatunki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):
    1. - sum 1 szt.,
    2. - troć jeziorowa, sandacz, szczupak, sieja, boleń, lipień, pstrąg potokowy (łącznie) 2 szt.,
    3. - lin 4 szt,
    4. - węgorz – 2 szt.,
    5. - kleń 3 szt.
    6. - Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych w/w gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
   • Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niewymienionych wyżej w ilościach:
    1. - okoń nie więcej niż 3 kg w ciągu doby,
    2. - pozostałe do 5 kg w ciągu doby.
     Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego.
   • Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich odłowieniu a rejestr musi zostać zwrócony do Gospodarstwa po zakończeniu roku, w którym został wydany.
  11. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
  12. oraz zapisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
 2. Połów całoroczny obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 3. Składki i opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i składki oraz opłaty okresowe, upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk specjalnych, na których obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.
 4. Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ). Do opłat całorocznych bez trolingu nie ma dopłat do rozszerzenia warunków zezwolenia.
 5. Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem składki socjalnej, upoważniają do połowu z łodzi, spinningu.
 6. Do składek okresowych i składki socjalnej nie stosuje się ulg. Składka i opłata okresowa upoważnia do połowu metodą trolingową.
 7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu lub z lodu na jednym jeziorze lub rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom ( mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy.
 8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.
 9. Do składek całorocznych, dla odznaczonych i młodzieży, stosuje się następujące ulgi:
  • Członek Honorowy PZW i odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami oraz członek do lat 16-tu - 100%,
  • wg. Tabeli składek i opłat za wędkowanie w roku 2023 w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach dla odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW oraz członka PZW do lat 20-tu.
 10. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i Rucianem-Nidzie.
 11. Składek i opłat okresowych 1- i 3- dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie poprzez stronę internetową www.pzw.suwalki.com.pl.
 12. Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:
  • wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkującego i terminu połowu (nie dotyczy płatności kartą kredytową) lub potwierdzenia przelewu w formie pliku pdf na urządzeniu elektronicznym,
  • druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa w formie papierowej lub elektronicznej,
  • karty wędkarskiej.
 13. Wykaz wód, na które obowiązują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk specjalnych, jezior: Wiartel-Przylasek, Łękuk i Kociołek).
 14. Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów – w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach sprzedaży.
 15. Na łowiska specjalne j. Wiartel-Przylasek, Łękuk i Kociołek obowiązują oddzielne opłaty i regulaminy.
 16. Oddzielne regulaminy połowów obowiązują na wodach jezior: Orzysz, Roś i Pogubie Wielkie.


Punkty sprzedaży zezwoleń 2023 r.

L.p. nazwa miasto adres telefon
1. PHU „Drapieżnik” 16-300 Augustów ul. Mostowa 6 606 944 383
2. Sklep „Kormoran” 16-300 Augustów ul. Kopernika 3 602 504 775
3. Sprzedaż zezwoleń 12-230 Biała Piska ul. Wiśniowa 14 602 344 397
4. Sprzedaż zezwoleń 19-300 Ełk ul. Chopina 16/11 502 402 065
5. Sklep Wędkarski Garbus 19-300 Ełk ul. Warszawska 5B 534 131 323
6. Sklep wędkarski „Rybka” 19-300 Ełk ul. Chopina 12 503 136 937
7. PPH FOKUS 19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 29 601 538 541
8. Relaks Wedkarstwo 16-424 Filipów Rospuda 10E 506 147 918
9. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „ABR” 11-500 Giżycko ul. Kętrzyńskiego 12 692 677 107
10. UHP „Moczykij” 11-500 Giżycko ul. Daszyńskiego 28 B 87 428 80 89
11. Sklep „Wędkarz” 19-500 Gołdap ul. Królewiecka 5 502 359 494
12. Sklep wędkarski 19-500 Gołdap ul. Królewiecka 13 693 908 068
13. FIC MARCIN 11-400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 32/1 507 438 210
14. Sklep Wędkarski 11-400 Kętrzyn ul. R. Traugutta 7 506 567 560
15. Sklep zoologiczno-wędkarski 18-500 Kolno pl. Wyszyńskiego 8 506 181 859
16. Gastronom 11-612 Kruklanki ul. 22 lipca 15 87 421 70 48
17. Sklep Wędkarski 18-400 Łomża ul. Rządowa 6 660 673 805
18. Sklep wędkarski 18-400 Łomża Al. Legionów 43 A 608 331 197
19. FHU „eMJot” 19-400 Olecko Plac Wolności 27 503 040 639
20. PW „MICHMART” 19-400 Olecko ul. Żeromskiego 30 506 289 373
21. Sprzedaż zezwoleń 19-400 Olecko Al. Lipowe 1C 503 768 991
22. Sprzedaż zezwoleń 19-400 Olecko ul. Moniuszki 9 503 768 991
23 Sprzedaż zezwoleń 19-400 Olecko ul. Akacjowa 10 607 358 488
24. Sklep Węd. „CZTERY ŁAPY” 12-250 Orzysz ul. Ełcka 2 533 440 699
25. Sprzedaż zezwoleń 12-250 Orzysz Grądy Podmiejskie 8/1 603 048 873
26. Sklep KONTRAST 07-400 Ostrołęka ul. Kopernika 4 D 601 803 753
27. Sklep Wędkarski LIN 07-410 Ostrołęka ul. F. Chopina 4 601 702 804
28. Delikatesy „STOP” 12-200 Pisz ul. Młodzieżowa 10 668 395 170
29. Ośrodek Wypoczynkowy „ENERGETYK” 12-200 Pisz Rybitwy 509 491 289
30. Sprzedaż zezwoleń 12-200 Pisz Wiartel 12 A 510 383 717
31. Sklep akwarystyczno-wędkarski 12-200 Pisz ul. Kościuszki 1 515 292 912
32. Sklep Akwarystyczny „Ara” 12-200 Pisz ul. Młodzieżowa 18 605 780 040
33. Sklep wędkarski „Pike” 12-200 Pisz ul. Warszawska 55E 1 798 065 932
34. Sprzedaż zezwoleń 12-200 Pisz ul. Dworcowa 13/33 600 961 010
35. Sprzedaż zezwoleń 12-200 Pisz ul. Rybacka 3A 739 032 202
36. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Hańcza” 16-427 Przerośl Hańcza 42 667 334 163
37. Sprzedaż zezwoleń 16-420 Raczki ul. Kolejowa 2/1 507 585 640
38. Agencja Handlowa ROBERT 12-220 Ruciane Nida ul. Dworcowa 9 505 064 951
39. Sklep wędkarski „Holiday” 12-220 Ruciane Nida ul. Dworcowa 6 507 780 090
40. Sklep Wędkarski 16-500 Sejny ul. Emilii Plater 6 c 609 396 825
41. Sklep wędkarski „Barakuda” 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 42A 570 952 588
42. Sklep wędkarski „STYNKA” 16-400 Suwałki ul. Utrata 2 C lokal 5 600 368 212
43. Sklep Wędkarski REX 16-400 Suwałki ul. Noniewicz 85 F 87 563 05 63
44. Sklep wędkarski „Skorpion” 16-400 Suwałki ul. Sikorskiego 4 515 136 556
45. LEDER 11-600 Węgorzewo ul. Armii Krajowej 8b 669 961 919
46. Sprzedaż zezwoleń 11-600 Węgorzewo ul. Bema 12 605 493 597
47. Sklep zoologiczno-wędkarski 11-600 Węgorzewo ul. Zamkowa 4 530 258 038
48. Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna 11-510 Wydminy Łękuk Mały 8 600 931 848
49. Sprzedaż zezwoleń 11-510 Wydminy ul. Grunwaldzka 82 603 770 894