Tabela opłat 2020

RODZAJ POŁOWU ZRZESZENI W PZW NIEZRZESZENI
CAŁOROCZNY: Składka * Opłata
Wszystkie jeziora - bez trolingu 310,00 480,00
Wszystkie jeziora - pełna 520,00 710,00
Wszystkie jeziora – bez trolingu odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu 155,00  
Wszystkie jeziora – pełna - odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu 260,00  
Wszystkie jeziora – bez trolingu- odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami 78,00
Wszystkie jeziora – pełna - odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami 130,00
Jedno jezioro - bez trolingu 230,00  370,00
Jedno jezioro - pełna 420,00  580,00
Jedno jezioro – bez trolingu odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu 115,00
Jedno jezioro – pełna - odznaczony złotą i srebrną odznaką PZW oraz członek PZW do lat 20-tu 210,00
Jedno jezioro – bez trolingu - odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami 58,00
Jedno jezioro – pełna - odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami 105,00
Jedno jezioro - socjalna 100,00  
OKRESOWY:
1 - dniowa 25,00 35,00
3 - dniowa 60,00 80,00
7 - dniowa 120,00 170,00
14 - dniowa 180,00 240,00

*- Składka -składka na ochronę i zagospodarowanie wód PZW.

Do pobrania Zasady wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach w 2020 r.

Zasady wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach:

 1. Na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach Wędkujących obowiązują następujące zasady wędkowania:
  1. wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Jeżeli ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 30 kwietnia. Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi i wodach krainy pstrąga w porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zachodzie słońca do jednej godziny przed wschodem słońca;
  2. obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa,
  3. wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą, albo:
   • w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
   • w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
   • przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm albo sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.
  4. Jako przynęty mogą być stosowane:
   • przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
   • przynęty sztuczne,
   • przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
   • przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
   • przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).
  5. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb ponadto nie wolno:
   • przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
   • sprzedawać złowionych ryb,
   • rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
   • łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
   • kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
   • wędkować z mostów,
   • patroszyć, obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
  6. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
  7. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.
  8. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.
  9. DOZWOLONE METODY POŁOWU:
   • Metoda gruntowo-spławikowa
    1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
    2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
     1. - łowiąc z brzegu - 10 m,
     2. - między łodziami lub brodząc - 25 m,
     3. - między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.
   • Metoda spinningowa
    1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
    2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
     1. - łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,
     2. - łowiąc z łodzi - 50 m.
   • Metoda trolingowa
    1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.
    2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.
   • Metoda muchowa
    1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą.
    2. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
    3. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących: z brzegu lub brodząc – 25 m, z łodzi – 50 m.
   • Metoda podlodowa
    1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
    2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
    3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
    4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.
    5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.
    6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.
  10. OCHRONA RYB
   • Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
    1. - sandacz do 50 cm,
    2. - szczupak do 50 cm,
    3. - okoń do 18 cm,
    4. - pozostałe gatunki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):
    1. - sum 1 szt.,
    2. - troć jeziorowa, sandacz, szczupak, sieja, boleń, lipień, pstrąg potokowy (łącznie) 2 szt.,
    3. - lin 4 szt,
    4. - węgorz – 2 szt.,
    5. - kleń 3 szt.
    6. - Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych w/w gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
   • Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niewymienionych wyżej w ilościach:
    1. - okoń nie więcej niż 3 kg w ciągu doby,
    2. - pozostałe do 5 kg w ciągu doby.
     Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego.
   • Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich odłowieniu a rejestr musi zostać zwrócony do Gospodarstwa po zakończeniu roku, w którym został wydany.
  11. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
  12. oraz zapisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
 2. Połów całoroczny obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 3. Składki i opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i składki oraz opłaty okresowe, upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowisk specjalnych, na których obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.
 4. Składki i opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ).
 5. Składki i opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem składki socjalnej, upoważniają do połowu z łodzi, spinningu.
 6. Do składek okresowych i składki socjalnej nie stosuje się ulg. Składka i opłata okresowa upoważnia do połowu metodą trolingową.
 7. Składka socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu lub z lodu na jednym jeziorze lub rzece bez prawa użycia spinningu. Składka socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom ( mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy.
 8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.
 9. Do składek całorocznych, dla odznaczonych i młodzieży, stosuje się następujące ulgi:
  • Członek Honorowy PZW oraz członek do lat 16-tu - 100%,
  • Wg. Tabeli składek i opłat za wędkowanie w roku 2020 w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami oraz dla odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW oraz członka PZW do lat 20-tu.
 10. Na terenie działania Gospodarstwa składki i opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i Rucianem-Nidzie.
 11. Składek i opłat okresowych 1- i 3- dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie poprzez stronę internetową www.pzw.suwalki.com.pl.
 12. Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:
  • wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkującego i terminu połowu (nie dotyczy płatności kartą kredytową) lub potwierdzenia przelewu w formie pliku pdf na urządzeniu elektronicznym,
  • druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa w formie papierowej lub elektronicznej,
  • karty wędkarskiej.
 13. Wykaz wód, na które obowiązują powyższe składki i opłaty w załączeniu (bez łowisk specjalnych, jezior: Wiartel-Przylasek, Lemięt, Łękuk i Kociołek).
 14. Wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów – w Zakładach Rybackich PZW lub w punktach sprzedaży.
 15. Na łowiska specjalne j. Wiartel-Przylasek, Lemięt, Łękuk i Kociołek obowiązują oddzielne opłaty i regulaminy.


Punkty sprzedaży zezwoleń 2020 r.

 1. PHU „Drapieżnik”, ul. Mostowa 6, 16-300 Augustów, tel. 606944383
 2. Sklep „Kormoran”, ul. Kopernika 3, 16-300 Augustów, tel. 602504775
 3. Sprzedaż zezwoleń, ul. Wiśniowa 14, 12-230 Biała Piska, tel. 602344397
 4. Sprzedaż zezwoleń, ul. Chopina 16/11, 19-300 Ełk, tel. 502402065
 5. Sklep Wędkarski Garbus, ul. Warszawska 5B, 19-300 Ełk, tel. 660673805
 6. Sklep wędkarski „Rybka”, ul. Chopina 12, 19-300 Ełk, tel. 503136937
 7. UHP „Moczykij”, ul. Daszyńskiego 28 B, 11-500 Giżycko, tel. 87 4288089
 8. Sklep „Wędkarz”, ul. Królewiecka 5, 19-500 Gołdap, tel. 502359494
 9. Sklep wędkarski, ul. Królewiecka 13, 19-500 Gołdap, tel. 693908068
 10. Sprzedaż zezwoleń, Smokowo 6/13, 11-400 Kętrzyn, tel. 504251902
 11. Sprzedaż zezwoleń, ul. Urocza 6/11, 11-400 Kętrzyn, tel. 665396138
 12. Sklep zoologiczno-wędkarski, pl. Wyszyńskiego 8, 18-500 Kolno, tel. 506181859
 13. Gastronom, ul. 22 lipca 15, 11-612 Kruklanki, tel. 87 4217048
 14. Sklep Wędkarski, ul. Rządowa 6, 18-400 Łomża, tel. 660673805
 15. Sklep wędkarski, Al. Legionów 43 A, 18-400 Łomża, tel. 608331197
 16. Essel Marek Margos, ul. Żeromskiego 8, 19-400 Olecko, tel. 508199199
 17. FHU „eMJot”, Plac Wolności 27, 19-400 Olecko, tel. 503040639
 18. PW „MICHMART”, ul. Żeromskiego 30, 19-400 Olecko, tel. 506289373
 19. Sprzedaż zezwoleń, Al. Lipowe 1C, 19-400 Olecko, tel. 503768991
 20. Sprzedaż zezwoleń, ul. Moniuszki 9, 19-400 Olecko, tel. 503768991
 21. Sklep myśliwski „Ryś”, ul. Słowackiego 2, 19-400 Olecko, tel. 87 5202840
 22. Sklep WODNIK, ul. Ełcka 2, 12-250 Orzysz, tel. 603625232
 23. Sklep KONTRAST, ul. Kopernika 4 D, 07-400 Ostrołęka, tel. 601803753
 24. Sklep Wędkarski LIN, ul. F. Chopina 4, 07-410 Ostrołęka, tel. 601702804
 25. Delikatesy „STOP”, ul. Młodzieżowa 10, 12-200 Pisz, tel. 668395170
 26. Sprzedaż zezwoleń, Szeroki Bór 11, 12-200 Pisz, tel. 534970111
 27. Ośrodek Wypoczynkowy „ENERGETYK”, Rybitwy, 12-200 Pisz, tel. 509491289
 28. Sprzedaż zezwoleń, ul. Pisańskiego 25, 12-200 Pisz, tel. 503326613
 29. Sprzedaż zezwoleń, Wiartel 12 A, 12-200 Pisz, tel. 510383717
 30. Sklep akwarystyczno-wędkarski, ul. Kościuszki 1, 12-200 Pisz, tel. 515292912
 31. Sklep Akwarystyczny „Ara”, ul. Młodzieżowa 18, 12-200 Pisz, tel. 605780040
 32. Sklep wędkarski „Pike”, ul. Warszawska 55E 1, 12-200 Pisz, tel. 798065932
 33. Sprzedaż zezwoleń, ul. Dworcowa 13/33, 12-200 Pisz, tel. 600961010
 34. Sprzedaż zezwoleń, ul. Gdańska 14/14, 12 – 200 Pisz, tel. 661740551
 35. Sklep przemysłowo–wędkarski KREZUS, ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze, tel. 798722405
 36. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Hańcza”, Hańcza 42, 16-427 Przerośl, tel. 667334163
 37. Sprzedaż zezwoleń, ul. Nadrzeczna 5, 16-420 Raczki, tel. 515938595
 38. Agencja Handlowa ROBERT, ul. Dworcowa 9, 12-220 Ruciane Nida, tel. 505064951
 39. PTTK Ośrodek Turystyki Wodnej ABAVIER, Aleja Wczasów 17, 12-220 Ruciane Nida, tel. 874231012
 40. Przystań Mazury, Krzyże 29A, 12-220 Ruciane Nida, tel. 501450916
 41. Sklep Wędkarski „Holiday”, ul. Dworcowa 6, 12-220 Ruciane Nida, tel. 507780090
 42. Sklep Wędkarski, ul. Emilii Plater 6 c, 16-500 Sejny, tel. 609396825
 43. Sklep wędkarski „Barakuda”, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, tel. 570952588
 44. Sklep wędkarski „Skorpion”, ul. Sikorskiego 4, 16-400 Suwałki, tel. 515136556
 45. Sklep wędkarski „STYNKA”, ul. Utrata 2 C lokal 5, 16-400 Suwałki, tel. 600368212
 46. Sklep Wędkarski REX, ul. Noniewicz 85 F, 16-400 Suwałki, tel. 87 5630563
 47. „LIDER”, ul. Armii Krajowej 8b, 11 – 600 Węgorzewo, tel. 669961919
 48. Sprzedaż zezwoleń, ul. Teatralna 24/4, 11-600 Węgorzewo, tel. 605493597
 49. Sklep zoologiczno-wędkarski, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo, tel. 530258038
 50. Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy, tel. 600931848
 51. Sprzedaż zezwoleń, ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy, tel. 603770894