Łowiska Specjalne

wstecz ...

Łowisko Specjalne Wiartel - Przylasek

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH
w ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA WIARTEL - PRZYLASEK w 2018 r

 1. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słońca), dopuszczalny jest odłów dwóch sztuk szczupaków o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm, jednej troci jeziorowej o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm i jednego suma o wymiarze osobniczym powyżej 70 cm.
  Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich odłowieniu i mogą być przechowywane wyłącznie w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
  Nie wprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki poławiane wędkami spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie z łodzi i brzegu)z naturalną przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
  Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm i węgorza do 50 cm.
  W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
 2. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę.
 3. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Ośrodku Wczasowym MPT Wiartel.
 4. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 1 maja do końca roku. W Super Łowisku obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i spod lodu.
 5. Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 6. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 7. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową uzbrojoną w spławik lub mormyszkę. Zakazuje się używania błystki podlodowej. Obowiązuje również w tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę.
  Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania "po wodzie".
 8. Młodzież do lat 14-stu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 9. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.
 10. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.
 11. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz. 000 do 2400

Licencje wędkarskie można nabyć w:

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Ruciane Nida, ul. Rybacka 7.
 2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10.
 3. Ośrodku Wczasowym MPT „Hotel – Camping” , 12 -214 Wiartel k/Pisza (czynny cały rok) tel. 0 87/424-01-01.
 4. Sklep Wędkarski „ARA” - Pisz , Młodzieżowa 18.
 5. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, tel. 501167440

Wysokość opłat licencyjnych w 2018 roku na jez. Wiartel - Przylasek

I Opłata jedniodniowa:
z brzegu lub z lodu 25zł
z łodzi 35zł
II Opłaty trzydniowe:
z brzegu lub z lodu 60zł
z łodzi 80zł
III Opłaty 7-dniowe:
z brzegu lub z lodu 120zł
z łodzi 170zł
IV Opłaty 14-dniowe:
z brzegu lub z lodu 150zł
z łodzi 300zł
V Opłaty całoroczne:
z brzegu lub z lodu 450zł
z łodzi 900zł

Pouczenie

 1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Wiartel - Przylasek nie upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
 2. Obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 3. Wymiar ochronny szczupaka wynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
 4. Obowiązuje zakaz stosowania błystki podlodowej.
 5. Obowiązuje "REGULAMIN POŁOWÓW NA ŁOWISKU SPECJALNYM JEZ.WIARTEL - PRZYLASEK"

Łowisko Specjalne Lemięt

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA LEMIĘT w 2018 roku

 1. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słońca), dopuszczalny jest odłów dwóch sztuk szczupaków albo dwóch sztuk sandacza (łączna ilość wymienionych ryb nie może przekroczyć dwóch sztuk) o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm.
  Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich odłowieniu i mogą być przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
  Nie wprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki poławiane wędkami spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie z łodzi i brzegu) z naturalną przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
  Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm i węgorza do 50 cm.
  W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
 2. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Zakładzie Rybackim PZW w Węgorzewie.
 3. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. W Łowisku Specjalnym Lemięt obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i spod lodu.
 4. Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 5. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 6. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Obowiązuje również w tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 7. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 8. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Lemięt.
 9. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Lemięt.
 10. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°.

Licencje wędkarskie można nabyć w:

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Węgorzewie, Ogonki 14.
 2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10.
 3. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, tel. 501167440

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2018 r. JEZIORO LEMIĘT

I Opłata jedniodniowa:
z brzegu lub z lodu 25zł
z łodzi 35zł
II Opłaty trzydniowe:
z brzegu lub z lodu 60zł
z łodzi 80zł
III Opłaty 7-dniowe:
z brzegu lub z lodu 120zł
z łodzi 170zł
IV Opłaty 14-dniowe:
z brzegu lub z lodu 150zł
z łodzi 300zł
V Opłata całoroczna
z brzegu lub z lodu 350zł
z łodzi 500zł

Uwagi

 1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Lemięt nie upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
 2. Obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 3. Obowiązuje zakaz połowu sandacza od 1 stycznia do 31 maja.
 4. Wymiar ochronny szczupaka i sandacza wynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
 5. Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. „LEMIĘT”.

Łowisko Specjalne Łękuk

 1. Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich odłowieniu i mogą być przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
 2. Nie wprowadza się dodatkowych ograniczeń ilościowych na poławiane gatunki wędkami spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie z łodzi i brzegu) z naturalną przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
 3. Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm i węgorza do 50 cm.
 4. W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
 5. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę.
 6. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Ośrodku „Folwark Łękuk”.
 7. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Łękuk obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i spod lodu.
 8. Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 9. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 10. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Obowiązuje również w tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 11. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 12. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Łękuk.
 13. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Łękuk.
 14.  Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°.

Licencje wędkarskie na jez. Łękuk można nabyć w:

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, ul. Zamkowa 17, tel. 87 5202083.
 2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005.
 3. Folwark Łękuk Przyłuccy, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy , tel 600 931 848.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2018 r. JEZIORO ŁĘKUK

I Opłata jedniodniowa:
z brzegu lub z lodu 25zł
z łodzi 35zł
II Opłaty trzydniowe:
z brzegu lub z lodu 60zł
z łodzi 80zł
III Opłaty 7-dniowe:
z brzegu lub z lodu 120zł
z łodzi 170zł
IV Opłaty 14-dniowe:
z brzegu lub z lodu 150zł
z łodzi 300zł

Uwagi

 1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Łękuk nie upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
 2. Obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 3. Wymiar ochronny szczupaka wynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
 4. Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. „Łękuk”.

Łowisko Specjalne Kociołek

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH
w ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA KOCIOŁEK w 2018 r

 1. Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich odłowieniu i mogą być przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
 2. Nie wprowadza się dodatkowych ograniczeń ilościowych na poławiane gatunki wędkami spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie z łodzi i brzegu) z naturalną przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
 3. Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm i węgorza do 50 cm. W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
 4. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę.
 5. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach”.
 6. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Kociołek obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i spod lodu.
 7. Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 8. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 9. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Obowiązuje również w tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 10. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 11. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Kociołek.
 12. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Kociołek.
 13. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°.

Licencje wędkarskie można nabyć w:

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, ul. Zamkowa 17, tel. 87 5202083.
 2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005.
 3. Ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach, Doliwy 12, tel.875204838.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2018 r. JEZIORO KOCIOŁEK

I Opłata jedniodniowa:
z brzegu lub z lodu 25zł
z łodzi 35zł
II Opłaty trzydniowe:
z brzegu lub z lodu 60zł
z łodzi 80zł
III Opłaty 7-dniowe:
z brzegu lub z lodu 120zł
z łodzi 170zł
IV Opłaty 14-dniowe:
z brzegu lub z lodu 150zł
z łodzi 300zł

Uwagi

 1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Kociołek nie upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
 2. Obowiązuje zakaz połowu szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 3. Wymiar ochronny szczupaka wynosi do 50 cm długości, okonia do 15 cm.
 4. Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez „Kociołek”.

Rezerwat Pogubie Wielkie

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH
W JEZIORZE POGUBIE WIELKIE w 2018 r.

 1. Wędkujących z brzegu obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach z wyjątkami:
  1. wędkowanie z brzegu i z łodzi dozwolone jest od 01 lipca do 31 grudnia,
  2. wędkowanie z lodu dozwolone jest do końca lutego,
  3. obowiązuje zakaz stosowania zanęt,
  4. obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w strefie szuwarów.
 2. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnego, imiennego , czasowego zezwolenia w biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie w godzinach pracy biura.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem RDOŚ w Olsztynie dopuszcza się maksymalnie 10 jednostek pływających na dobę i w maksymalnie takiej ilości będą wydawane zezwolenia na połów z łodzi osobom posiadającym wykupione zezwolenie na wędkowanie na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
 4. Zezwolenia na pływanie łodzią wydawane będą w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z wykupionymi zezwoleniami okresowymi.
 5. Zezwolenia wydawane będą maksymalnie na okres nie dłuższy niż miesiąc. W zależności od ilości chętnych okres ten może ulec będzie skróceniu.
 6. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania i okazywania na żądanie jednostek kontrolujących ważnego zezwolenia na wędkowanie, karty wędkarskiej, dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej oraz zezwolenia na pływanie łodzią.
 7. Wędkujących obowiązuje wypełnianie rejestru połowu, który stanowi integralną część zezwolenia na pływanie i po wypełnieniu dostarczenie do biura Zakładu w Rucianem-Nidzie osobiście lub listownie. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania kolejnych zezwoleń na wędkowanie z łodzi w jeziorze Pogubie Wielkie.
 8. Wodowanie łodzi dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2017 r.