PZW w Suwałkach

Łowiska Specjalne

wstecz ...

Łowisko Specjalne Wiartel - Przylasek

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH
W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA WIARTEL - PRZYLASEK w 2022 r.

 1. Na łowisku obowiązują Zasady Wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
 2. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę oraz jej części.
 3. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w miejscu nabycia zezwolenia lub w Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie.
 4. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. W Łowisku Specjalnym Wiartel obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej z łodzi i z pod lodu.
 5. Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania.W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 6. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 7. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową uzbrojoną w spławik lub mormyszkę. Zakazuje się używania błystki podlodowej. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 8. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 9. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek.
 10. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Wiartel - Przylasek. Opłata licencyjna obejmuje również połów metodą trolingu.
 11. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.000 do 2400.
 12. Limit i wymiar gospodarczy szczupaka:
  1. dobowy limit szczupaka do zabrania wynosi 1 sztukę dziennie,
  2. dolny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 55 cm,
  3. górny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 80 cm.

Wysokość opłat licencyjnych w 2022 roku na jez. Wiartel - Przylasek

I Opłata jedniodniowa:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 50 zł
II Opłaty trzydniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 120 zł
III Opłaty 7-dniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 220 zł
IV Opłaty 14-dniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 390 zł
V Opłaty całoroczne:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 1200 zł

UWAGI :

 1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Wiartel - Przylasek nie upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
 2. Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. WIARTEL - PRZYLASEK”.


Licencje wędkarskie na jez. Wiartel można nabyć w (zobacz na mapie):

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Ruciane Nida, ul. Rybacka 7, 87 4231011
 2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10 ,tel.87 5664005
 3. Sklep „U JADZI”, Wiartel 12 A, 12-200 Pisz, 510 383 717
 4. Sklep Wędkarski „ARA” - Pisz , Młodzieżowa 18.,tel.605 780 040

Łowisko Specjalne Łękuk

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA ŁĘKUK w 2022 r.

 1. Na łowisku obowiązują Zasady Wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
 2. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę i jej części.
 3. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Ośrodku „Folwark Łękuk”.
 4. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Łękuk obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i z pod lodu.
 5. Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania.
  W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 6. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 7. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 8. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 9. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Łękuk.
 10. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Łękuk. Opłata licencyjna obejmuje również połów metodą trolingu.
 11. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.000 do 2400.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2022 r. JEZIORO ŁĘKUK

I Opłata jedniodniowa:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 50 zł
II Opłaty trzydniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 120 zł
III Opłaty 7-dniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 220 zł
IV Opłaty 14-dniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 390 zł
V Opłata całoroczna:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 750 zł

Uwagi

 1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Łękuk nie upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
 2. Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez. Łękuk”.

Licencje wędkarskie na jez. Łękuk można nabyć w (zobacz na mapie) :

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, ul. Zamkowa 17, tel. 87 5202083.
 2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005.
 3. Folwark Łękuk Przyłuccy, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy, tel 600 931 848.
 4. Sklep Samborska Grażyna.; Grunwaldzka 82, 11-500 Wydminy, tel. 603 770 894

Łowisko Specjalne Kociołek

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA KOCIOŁEK w 2022 r

 1. Na łowisku obowiązują Zasady Wędkowania w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
 2. Zakazane są metody połowu na żywą i martwą rybę i jej części.
 3. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach”.
 4. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku W Łowisku Specjalnym Kociołek obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i z pod lodu.
 5. Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania.
  W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 6. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 7. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Obowiązuje również w tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 8. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 9. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Kociołek.
 10. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Kociołek. Opłata licencyjna obejmuje również połów metodą trolingu.
 11. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.000 do 2400.

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH w 2022 r. JEZIORO KOCIOŁEK

I. Opłata jedniodniowa:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 50 zł
II. Opłaty trzydniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 120 zł
III. Opłaty 7-dniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 220 zł
IV. Opłaty 14-dniowe:
z brzegu, z łodzi lub z lodu 390 zł

Uwagi

 1. Opłata za wędkowanie w łowisku specjalnym Kociołek nie upoważnia do wędkowania w innych łowiskach i odwrotnie.
 2. Obowiązuje „Regulamin Połowów na łowisku specjalnym jez „Kociołek”.

Licencje wędkarskie na jez. Kociołek można nabyć w:

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, ul. Zamkowa 17, tel. 87 5202083.
 2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10, tel. 875664005.
 3. Ośrodku Zarybieniowym PZW w Doliwach, Doliwy 12, tel.875204838.

Rezerwat Pogubie Wielkie

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH W ŁOWISKU SPECJALNYM „JEZIORO POGUBIE WIELKIE” w 2022 r.

 1. Wędkujących z brzegu obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach z wyjątkami:
  1. wędkowanie z brzegu i z łodzi dozwolone jest od 01 lipca do 31 grudnia,
  2. wędkowanie z lodu dozwolone jest do końca lutego,
  3. obowiązuje zakaz stosowania zanęt,
  4. obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w strefie szuwarów.
 2. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnego, imiennego, czasowego zezwolenia w biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie w godzinach pracy biura.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem RDOŚ w Olsztynie dopuszcza się maksymalnie 10 jednostek pływających na dobę i w maksymalnie takiej ilości będą wydawane zezwolenia na połów z łodzi osobom posiadającym wykupione zezwolenie na wędkowanie na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.
 4. Zezwolenia na pływanie łodzią wydawane będą w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z wykupionymi zezwoleniami okresowymi.
 5. Zezwolenia wydawane będą maksymalnie na okres nie dłuższy niż miesiąc. W zależności od ilości chętnych okres ten może ulec będzie skróceniu.
 6. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania i okazywania na żądanie jednostek kontrolujących ważnego zezwolenia na wędkowanie, karty wędkarskiej, dowodu rejestracyjnego jednostki pływającej oraz zezwolenia na pływanie łodzią.
 7. Wędkujących obowiązuje wypełnianie rejestru połowu, który stanowi integralną część zezwolenia na pływanie i po wypełnieniu dostarczenie do biura Zakładu w Rucianem-Nidzie osobiście lub listownie. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania kolejnych zezwoleń na wędkowanie z łodzi w jeziorze Pogubie Wielkie.
 8. Wodowanie łodzi dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2017 r.


Licencje wędkarskie na jez. Pogubie Wielkie można nabyć w:

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie, ul. Rybacka 7, tel. 87 423 10 11.

Jezioro Orzysz

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH W JEZIORZE ORZYSZ w 2022 r.

 1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach z wyjątkami:
  1. obowiązują ochronne wymiary gospodarcze ryb gatunków:
   • dolny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 50 cm,
   • górny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 80 cm,
   • dolny wymiar gospodarczy okonia wynosi 18 cm,
   • górny wymiar gospodarczy okonia wynosi 35 cm.
  2. obowiązują limity dobowe przy wędkarskim połowie ryb następujących gatunków:
   • szczupak – 1 szt.,
   • okoń – 10 szt.
  3. ryby objęte limitem ilościowym w sztukach należy wpisywać do rejestru po włożeniu do siatki, lub innego przedmiotu do przechowywania ryb – nie później niż przed ponownym zarzuceniem wędki.

Jezioro Roś

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH W JEZIORZE ROŚ w 2022 r.

 1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz Zasady wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach z wyjątkami:
  1. obowiązują ochronne wymiary gospodarcze ryb gatunków:
   • dolny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 50 cm,
   • górny wymiar gospodarczy szczupaka wynosi 80 cm,
   • dolny wymiar gospodarczy sandacza wynosi 50 cm,
   • górny wymiar gospodarczy sandacza wynosi 75 cm,
   • dolny wymiar gospodarczy bolenia wynosi 40 cm,
   • górny wymiar gospodarczy bolenia wynosi 80 cm,
   • dolny wymiar gospodarczy okonia wynosi 18 cm,
   • górny wymiar gospodarczy okonia wynosi 35 cm.