Regulamin, licencje

REGULAMIN POŁOWÓW WĘDKARSKICH W ŁOWISKU SPECJALNYM JEZIORA LEMIĘT w 2018 roku

 1. W ciągu jednego dnia wędkarskiego (od wschodu do zachodu słońca), dopuszczalny jest odłów dwóch sztuk szczupaków albo dwóch sztuk sandacza (łączna ilość wymienionych ryb nie może przekroczyć dwóch sztuk) o wymiarze osobniczym powyżej 50 cm.
  Ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowów bezpośrednio po ich odłowieniu i mogą być przechowywane w siatce zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
  Nie wprowadza się ograniczeń ilościowych na pozostałe gatunki poławiane wędkami spławikowymi (dopuszczalne dwie wędki spławikowe przy połowie z łodzi i brzegu) z naturalną przynętą lub spinningiem (wraz z trollingiem) do limitów określonych Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
  Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 15 cm i węgorza do 50 cm.
  W odniesieniu do pozostałych gatunków ryb ma zastosowanie Ustawa o rybactwie śródlądowym i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
 2. Wędkujących obowiązuje prowadzenie dziennego rejestru połowów. Druk rejestru wydany zostaje przy zakupie licencji. Zwrot wypełnionego przez wędkującego rejestru połowów - w Zakładzie Rybackim PZW w Węgorzewie.
 3. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. W Łowisku Specjalnym Lemięt obowiązuje zakaz wędkowania w porze nocnej: z łodzi i spod lodu.
 4. Osobom naruszającym Regulamin Łowiska zostaje cofnięta licencja bez odszkodowania. W przypadkach naruszenia postanowień Ustawy o rybactwie śródlądowym, sprawca przestępstwa zobowiązany jest do naprawienia szkody na drodze ugodowego naprawienia szkody lub poprzez postępowanie sądowe z wniosku do Sądów Powszechnych.
 5. Wędkującego obowiązuje posiadanie Karty Wędkarskiej za wyjątkiem cudzoziemców.
 6. Wędkowanie z lodu dozwolone jest tylko jedną wędką podlodową. Obowiązuje również w tym okresie zakaz połowu na żywą i martwą rybę. Pozostałe zasady analogicznie jak w okresie wędkowania „po wodzie”.
 7. Młodzież do lat 14-tu może wędkować w ramach dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat.
 8. Opłaty i składki wędkarskie wniesione przez wędkującego na wody Okręgów PZW czy Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, nie uprawniają do wędkowania w Łowisku Specjalnym jeziora Lemięt.
 9. Uprawnienia do połowu ryb ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję na połów na Łowisku Specjalnym jeziora Lemięt.
 10. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0°° do 24°°.

Licencje wędkarskie można nabyć w:

 1. Biurze Zakładu Rybackiego PZW w Węgorzewie, Ogonki 14.
 2. Biurze Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10.
 3. Sklep Wędkarski Ambroziak Andrzej, Warszawa, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, tel. 501167440

wstecz ...