PZW w Suwałkach

Ogłoszenia


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, Zakład Rybacki Ruciane Nida
ul. Rybacka 7, 12-220 Ruciane Nida, tel. 87 423 10 11
  e-mail : pzwrucianedyr@suwalki.com.pl

Ruciane-Nida 06.06.2022 r.

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

Szczegóły na Portalu Ogłoszeń ARiMR - https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html - ID ogłoszenia 01/06/06/2022


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, Zakład Rybacki Ruciane Nida
ul. Rybacka 7, 12-220 Ruciane Nida, tel. 87 423 10 11
  e-mail : pzwrucianedyr@suwalki.com.pl

W kwietniu bieżącego roku została podpisana umowa na dofinansowanie pomiędzy naszym Gospodarstwem a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i Programu operacyjnego „Rybactwo i morze”.

Umowa dotyczy projektu „Ekologiczne ogrzewanie budynku” realizowanego poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.