Ogłoszenia

GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH, tel. 87 5664005, 5663636

Podchowalnia Węgorza. tel.: 87 423 61 62
email:
pzw@suwalki.com.pl , pzwsuwalkidyr@suwalki.com.pl lub pzwrucianedyr@suwalki.com.pl

Oferujemy do sprzedaży, w czerwcu-sierpniu 2019 r., narybek węgorza, do zarybienia wód płynących, z Podchowalni Węgorza w Guziance w m. Ruciane Nida.

Planowana średnia masa niesortowanego narybku węgorza powinna osiągnąć ok. 7 g/szt.

Cena narybku węgorza będzie zależała od ceny zakupu węgorza szklistego oraz od średniej masy 1 sztuki podchowanego narybku.

W obecnej sytuacji na rynku węgorzowym wydaje się najrozsądniejszym zarybianie sprawdzonym narybkiem węgorza, a takim jest narybek z Podchowalni w Guziance, w której prowadzona jest historia narybku od momentu sprowadzenia aż do odebrania go przez odbiorcę, a podchów odbywa się pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym.

W związku z koniecznością zaplanowania wielkości produkcji proszę o złożenie zamówień, faxem lub mailem wraz z ewentualnymi uwagami. W przypadku większej liczby zamówień realizowane będą zamówienia w kolejności daty złożenia.