Ogłoszenia

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, Zakład Rybacki Ruciane Nida
ul. Rybacka 7, 12-220 Ruciane Nida, tel. 87 423 10 11
  e-mail : pzwrucianedyr@suwalki.com.pl

Ruciane Nida 22.05.2019 r

OGŁASZA

Przyjmowanie ofert wykonanie prac pn. „Budowa miejsca do przeładunku ryb i sprzętu połowowego oraz wykonanie miejsc postojowych”.

  • Lokalizacja inwestycji: Ruciane-Nida ul. Rybacka 7.
  • Powierzchnia miejsca do przeładunku ryb i sprzętu połowowego oraz wykonania miejsc postojowych wynosi 657,00 m2

Zakres wycenianych prac obejmuje:

  1. Roboty ziemne - wykonanie koryta na całej powierzchni dróg i placów,
  2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz z żwirów stabilizowanych cementem,
  3. Ułożenie krawężników betonowych skośnych o wymiarach 15x30 cm oraz obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej w korytach,
  4. Wykonanie nawierzchni drogi z płyt ażurowych o wymiarach 60x40 cm grubości 12 cm z wypełnieniem otworów kruszywem otoczakowym wraz z wykonaniem nawierzchni parkingów z kostki betonowej grubości 8 cm,
  5. Dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych


GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH, tel. 87 5664005, 5663636

Podchowalnia Węgorza. tel.: 87 423 61 62

email:
pzw@suwalki.com.pl , pzwsuwalkidyr@suwalki.com.pl lub pzwrucianedyr@suwalki.com.pl

Oferujemy do sprzedaży, w czerwcu-sierpniu 2019 r., narybek węgorza, do zarybienia wód płynących, z Podchowalni Węgorza w Guziance w m. Ruciane Nida.

Planowana średnia masa niesortowanego narybku węgorza powinna osiągnąć ok. 7 g/szt.

Cena narybku węgorza będzie zależała od ceny zakupu węgorza szklistego oraz od średniej masy 1 sztuki podchowanego narybku.

W obecnej sytuacji na rynku węgorzowym wydaje się najrozsądniejszym zarybianie sprawdzonym narybkiem węgorza, a takim jest narybek z Podchowalni w Guziance, w której prowadzona jest historia narybku od momentu sprowadzenia aż do odebrania go przez odbiorcę, a podchów odbywa się pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym.

W związku z koniecznością zaplanowania wielkości produkcji proszę o złożenie zamówień, faxem lub mailem wraz z ewentualnymi uwagami. W przypadku większej liczby zamówień realizowane będą zamówienia w kolejności daty złożenia.