Informacja dotycząca realizacji zadania

w 2008 roku ochrony zasobów genetycznych populacji troci jeziorowej ( Salmo trutta morpha lacustris) poprzez utrzymanie stada tarlaków i selektów w warunkach hodowlanych finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Ośrodek Zarybieniowy PZW w Gawrych Rudzie w 2008 roku utrzymywał stado tarlaków i selektów troci jeziorowej w warunkach hodowlanych:

  • 150 sztuk tarlaków troci jeziorowej,
  • 170 sztuk selektów troci jeziorowej.

Przy współudziale Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie - Zakładem w Giżycku przeprowadzono znakowanie smoltów troci jeziorowej

Dokonano również przeglądu tarlaków i pozyskano ikrę do inkubacji. Przeprowadzono selekcję selektów 2+ na tarlaki oraz narybku 1+ do podchowu na uzupełnienie stada tarlaków i selektów w kolejnych latach.

Zakres wielkości tarlaków i selektów wahał się w granicach od 450 g/szt do 4100 g/szt. Ryby w ilości 320 sztuk po przeprowadzonym przeglądzie i sztucznym tarle zostały obsadzone do jednego stawu tarlakowego.

Narybek 1+ w ilości 1300 sztuk po przeprowadzonej selekcji został obsadzony do stawu narybkowego.


wstecz ...