Ogłoszenia archiwalne

GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH, tel. 87 5664005, 5663636

Podchowalnia Węgorza. tel.: 87 423 61 62
email:
pzw@suwalki.com.pl , pzwsuwalkidyr@suwalki.com.pl lub pzwrucianedyr@suwalki.com.pl

Oferujemy do sprzedaży, w czerwcu-sierpniu 2019 r., narybek węgorza, do zarybienia wód płynących, z Podchowalni Węgorza w Guziance w m. Ruciane Nida.

Planowana średnia masa niesortowanego narybku węgorza powinna osiągnąć ok. 7 g/szt.

Cena narybku węgorza będzie zależała od ceny zakupu węgorza szklistego oraz od średniej masy 1 sztuki podchowanego narybku.

W obecnej sytuacji na rynku węgorzowym wydaje się najrozsądniejszym zarybianie sprawdzonym narybkiem węgorza, a takim jest narybek z Podchowalni w Guziance, w której prowadzona jest historia narybku od momentu sprowadzenia aż do odebrania go przez odbiorcę, a podchów odbywa się pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym.

W związku z koniecznością zaplanowania wielkości produkcji proszę o złożenie zamówień, faxem lub mailem wraz z ewentualnymi uwagami. W przypadku większej liczby zamówień realizowane będą zamówienia w kolejności daty złożenia. 


 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, Zakład Rybacki Ruciane Nida
ul. Rybacka 7, 12-220 Ruciane Nida, tel. 87 423 10 11
  e-mail : pzwrucianedyr@suwalki.com.pl

Ruciane Nida 22.05.2019 r

OGŁASZA

Przyjmowanie ofert wykonanie prac pn. „Budowa miejsca do przeładunku ryb i sprzętu połowowego oraz wykonanie miejsc postojowych”.

 • Lokalizacja inwestycji: Ruciane-Nida ul. Rybacka 7.
 • Powierzchnia miejsca do przeładunku ryb i sprzętu połowowego oraz wykonania miejsc postojowych wynosi 657,00 m2

Zakres wycenianych prac obejmuje:

 1. Roboty ziemne - wykonanie koryta na całej powierzchni dróg i placów,
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz z żwirów stabilizowanych cementem,
 3. Ułożenie krawężników betonowych skośnych o wymiarach 15x30 cm oraz obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej w korytach,
 4. Wykonanie nawierzchni drogi z płyt ażurowych o wymiarach 60x40 cm grubości 12 cm z wypełnieniem otworów kruszywem otoczakowym wraz z wykonaniem nawierzchni parkingów z kostki betonowej grubości 8 cm,
 5. Dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych

Kryteria oceny ofert:

 • cena 80 %
 • czas realizacji 20%

Termin składania ofert : do 31maja 2019 r.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku nie uzyskania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Oferty prosimy składać:

 • w siedzibie Gospodarstwa pod adresem: 12-220 Ruciane-Nida ul. Rybacka 7
  lub
 • pocztą na adres: 12-220 Ruciane-Nida ul. Rybacka 7

Osoba do kontaktu - Karol Lisowski, tel. 87 423 10 11


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH
ul. M. KONOPNICKIEJ 10 , 16 – 400 Suwałki tel. 87 566 40 05
tel.fax 87 566 40 05 , e-mail : pzw@suwalki.com.pl , pzw.suwalki@gmail.com
REGON : 007025486 , NIP : 527-020-63-17

Suwałki 01.04.2019 r

OGŁASZA

Przyjmowanie ofert na wykonanie rozbudowy i modernizacji tradycyjnej wędzarni ryb Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, zlokalizowanej w Gawrych Rudzie pod numerem 107.

Przedmiar planowanych robót do pobrania.

Kryteria oceny ofert:

 • cena 80 %
 • czas realizacji 20%

Termin składania ofert : do 17 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku nie uzyskania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Oferty prosimy składać:

 • w siedzibie Gospodarstwa pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą na adres: Gospodarstwo Rybackie PZW W Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą elektroniczną na adres: pzwsuwalkidyr@suwalki.com.pl .

Osoba do kontaktu - Waldemar Bujkowski, tel. 691 803 217


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH
ul. M. KONOPNICKIEJ 10 , 16 – 400 Suwałki tel. 87 566 40 05
tel.fax 87 566 40 05 , e-mail : pzw@suwalki.com.pl , pzw.suwalki@gmail.com
REGON : 007025486 , NIP : 527-020-63-17

Suwałki 29.03.2019 r

OGŁASZA

Przyjmowanie ofert na zakup samochodu typu Camper z napędem na dwie osie 4x4 i podstawowym wyposażeniem campingowym (zlew, kuchenka do gotowania, lodówka), miejsca do spania dla 4 osób, preferowane samochody o małych gabarytach zewnętrznych. Pojazd będzie poruszał się w terenie poza głównymi szlakami komunikacyjnymi.

Kryteria oceny ofert:

 • cena 70 %
 • gabaryty pojazdu 30%

Termin składania ofert : do 17 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku nie uzyskania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Oferty prosimy składać:

 • w siedzibie Gospodarstwa pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą na adres: Gospodarstwo Rybackie PZW W Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą elektroniczną na adres: pzwsuwalkidyr@suwalki.com.pl .

Osoba do kontaktu - Waldemar Bujkowski, tel. 691 803 217


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH
ul. M. KONOPNICKIEJ 10 , 16 – 400 Suwałki tel. 87 566 40 05
tel.fax 87 566 40 05 , e-mail : pzw@suwalki.com.pl , pzw.suwalki@gmail.com
REGON : 007025486 , NIP : 527-020-63-17

Suwałki 29.03.2019 r

OGŁASZA

Przyjmowanie ofert na wymianę pompy ciepła, przebudowę kotłowni i przyłączenie do istniejących instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalno-wylęgarniczym w OZ PZW Gawrych Rudzie pod adresem Gawrych Ruda 107, 16-402 Suwałki.

Charakterystyka instalacji :
Kaskada 2 pomp ciepła powietrze-woda AMS 10-12 KW (2 pompy powietrzne AMS 10-12 kW (SPLIT), 2 moduły wewnętrzne HBS, sterownik SMO 20 z dostępem do internetu, stojaki pomp, odprowadzenie skroplin, pompy obiegowe, bufor CO z grzałką, zasobnik CWU dwupłaszczowy z grzałką.

Kryteria oceny ofert:

 • cena 80 %
 • okres gwarancji 20 %

Termin składania ofert : do 17 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku nie uzyskania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Oferty prosimy składać:

 • w siedzibie Gospodarstwa pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą na adres: Gospodarstwo Rybackie PZW W Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą elektroniczną na adres: pzwsuwalkidyr@suwalki.com.pl .

Osoba do kontaktu - Waldemar Bujkowski, tel. 691 803 217


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH
ul. M. KONOPNICKIEJ 10 , 16 – 400 Suwałki tel. 87 566 40 05
tel.fax 87 566 40 05 , e-mail : pzw@suwalki.com.pl , pzw.suwalki@gmail.com
REGON : 007025486 , NIP : 527-020-63-17

Suwałki 29.03.2019 r

OGŁASZA

Przyjmowanie ofert na zakup komory mroźniczej o wymiarach 2100 mm x 1800 mm x 2000 mm według poniższej specyfikacji:

 • izolacja z płyt poliuretanowych o gr.75 mm pokrytych blachą dwustronnie malowaną,
 • podłoga wykonana z antypoślizgowej blachy ze stali szlachetnej AISI 304,
 • drzwi o szer. min 700 mm z kluczem i zamkiem bezpieczeństwa otwieranym od wewnątrz,
 • monoblok montowany na ścianie przedniej lub suficie
 • zakres temperatur -18 /-25 º C
 • elektroniczna kontrola temperatury,
 • oświetlenie wewnętrzne
 • regały wewnętrzne

Kryteria oceny ofert:

 • cena 100 %

Termin składania ofert : do 17 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku nie uzyskania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Oferty prosimy składać:

 • w siedzibie Gospodarstwa pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą na adres: Gospodarstwo Rybackie PZW W Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą elektroniczną na adres: pzwsuwalkidyr@suwalki.com.pl .

Osoba do kontaktu - Waldemar Bujkowski, tel. 691 803 217


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI, GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH
ul. M. KONOPNICKIEJ 10 , 16 – 400 Suwałki tel. 87 566 40 05
tel.fax 87 566 40 05 , e-mail : pzw@suwalki.com.pl , pzw.suwalki@gmail.com
REGON : 007025486 , NIP : 527-020-63-17

Suwałki 29.03.2019 r

OGŁASZA

Przyjmowanie ofert na zakup pakowaczki próżniowej do ryb MARLIN 90 firmy Henkelman, komora o gabarytach 890 mm x 320mm x 100 mm.

Kryteria oceny ofert:

 • cena 100 %

Termin składania ofert : do 17 kwietnia 2019 r

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku nie uzyskania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Oferty prosimy składać:

 • w siedzibie Gospodarstwa pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą na adres: Gospodarstwo Rybackie PZW W Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 10,
  lub
 • pocztą elektroniczną na adres: pzwsuwalkidyr@suwalki.com.pl .

Osoba do kontaktu - Waldemar Bujkowski, tel. 691 803 217