Polski Związek Wędkarski E-ZEZWOLENIA
Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
https://www.pzw.suwalki.com.pl/zezwolenia
Pomoc techniczna: tel. +48 87 5664005, 5663636
E-Zezwolenie
Płatność
Wydruk

REGULAMIN

 1. System dostępny pod adresem http://www.pzw.suwalki.com.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży są zezwolenia jednodniowe i trzydniowe dla osób niezrzeszonych oraz składki dla wędkarzy zrzeszonych w PZW.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminami dostępnym na stronie Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach:
  1. Regulaminem wędkowania
  2. Regulaminem łowiska specjalnego Wiartel-Przylasek
  3. Regulaminem łowiska specjalnego Lemięt
  4. Regulaminem łowiska specjalnego Łękuk
  5. Regulaminem łowiska specjalnego Kociołek
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie ważne jest łącznie z wydrukiem potwierdzenia zapłaty oraz kartą wędkarską.
 5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line.
  1. płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji,
  3. opłacając E-Zezwolenie należy zapoznać się z Informacją o czasach realizacji płatności elektronicznych.
 6. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawniej Platnosci.pl).
 7. W ramach systemu PayU (dawniej Platnosci.pl) obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
  2. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych.
  3. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 8. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU (dawniej Platnosci.pl) dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmianione po osobistym kontakcie w biurze Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze GOSPODARSTWA RYBACKIEGO PZW W SUWAŁKACH, ul. M.Konopnickiej 10, 16-400 Suwałki, lub pod numerem telefonu : +48 87 5664005.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U z 2018 r z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GOSPODARSTWO RYBACKIE PZW W SUWAŁKACH, ul. M.Konopnickiej 10, 16-400 Suwałki (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www.pzw.suwalki.com.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PZW podmiotom trzecim.


Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U z 2018 r z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję:

 1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42
 2. Podmiotem przetwarzającym jest Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
 3. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie jest możliwy: zgpzw@zgpzw.pl, tel. 22 6249366,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przetwarzana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, jednak nie dłużej niż 6 lat *
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
TRANSAKCJE OBSŁUGUJE
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
16-400 Suwałki, M.Konopnickiej 10, tel. +48 87 5664005, 5663636
Adres e-mail:

REALIZACJA: INTERNET I PROGRAMOWANIE